Kontakto

Kongresa oficejo de Japana Esperanto-Instituto
Tôkyô-to Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3, 162-0042 Japanio
Oficejo de Loka Kongresa Komitato en Hiroŝimo
(ekfunkcios en aprilo 2021)

    Scroll to top