Aliĝo

Ek al aliĝilo

Kongresaj Kotizoj

* La kotizoj ŝanĝiĝis pro reta okazigo de la Kongreso.
Limdato de aliĝo: 10a (ven) de septembro / JAM FERMITA

Aliĝkategorio Kotizo Klarigo
(1) Loĝanto en Japanio 4000 JPY
(2) Unuafojulo 3000 JPY (*1)
(3) Handikapulo 3000 JPY
(4) Kunloĝanto 2500 JPY (*2)
(5) Junulo A 2500 JPY (*3)
(6) Junulo B 1000 JPY (*4)
(7) Junulo C senpage (*4)
(8) Loĝanto ekster Japanio senpage
(9) Morala partopreno 3500 JPY (*5)

Aliĝinto en kategorioj kun ○-indikoj rajtas poŝte ricevi kongresajn memoraĵojn ĉe sia adreso en Japanio.

(*1) Aplikeblas por ano de Esperanto-grupo el la Jara Movada Kolekto en RO de JEI.

(*2) Aplikeblas por kunloĝanto de aliĝinto (1)-(3).

(*3) Aplikeblas por naskiĝinto inter 1986-04-02 kaj 2003-04-01.

(*4) Aplikeblas por naskiĝinto post 2003-04-01.

(*5) Por rete partopreni en la kongreso, pagu diferencon de la kotizo.

Mendoj

Faka kunsido (organizanto)
1000 JPY/kunsido
* Kongresaj kotizoj (ĉi-supraj) inkluzivas rajton partopreni en fakaj kunsidoj.

Kongresa Ekskurso

Kongresa Ekskurso estis nuligita.

Pagebloj

Enlande de Japanio
ゆうちょ銀行 00130-4-744162 (〇一九支店 当座 0744162) 日本エスペラント大会A
El eksterlando
UEA-konto: jeia-b

Se vi havas demandon pri aliĝo kaj/aŭ pagebloj, kontaktu la organizantojn.

Aliĝilo

Aliĝo estas jam fermita.

Scroll to top