Reta kongresejo

Informo al la partoprenantoj

Karaj amikoj,
koran dankon pro via aliĝo al la kongreso.

Ĝis nun ni preparis kongreson kun surlokaj kunvenoj kiel antaŭe. Dume ni ne povas antaŭvidi kiam finiĝos la kronvirusa pandemio ekde la pasinta jaro. Sekve, laŭ la propono de Loka Kongresa Komitato, la estrara kunveno de JEI decidis ke la 108a JEK okazos nur rete. Ni juĝas, ke ni ne povos sekure okazigi la kongreson en kiu fizike partoprenos multaj homoj el la tuta Japanio. Ni elkore petas komprenemon de vi kongresanoj.

Ni LKK kaj JEI volonte helpos vin, kiom ni povas, liverante informojn kaj trejnajn okazojn. Bonvolu prapari retan partoprenon.

Krome, pro ĉifoja decido ni ŝanĝis partoprenkotizon. Ni repagos la diferencon inter la nova partoprenkotizo kaj la monsumo kiun vi jam pagis, kaj la kotizojn de la bankedo, fotado, ktp.

(Ni jam poŝte sendis informilon “Informoj pri repago kaj aliaj”. Bonvolu atente kontroli la informojn.)

Maniero de partopreno en la reta kongreso

  1. Retadreso kontaktebla necesas por partopreno en la reta kongreso. Atentu la retadreson en la informilo “Informoj pri repago kaj aliaj” sendita al la aliĝpetitoj.
  2. Se en via informilo skribiĝas “Sen retadreso”, urĝe informu vian retadreson per la paĝo“Aliĝo”.
  3. Ni informos vin pri la konkreta maniero pri partopreno, pri detalaj informoj de la kongreso kaj aliaj per via registrita retadreso.

Informo de reta kongresejo

Utiligo de retkunsidiloj “Zoom” kaj “Jitsi”

Por la reta kongreso, oni utiligos du retkunsidilojn “Zoom” kaj “Jitsi”.
“Zoom” estas mond-disvastigita sistemo de reteja seminario. Ĉar “Zoom” estas praktikata ofte en esp-aj eventoj lokaj kaj internaciaj, ni povus facile trovi spertintojn pri tio. (Oni proponas Esperantajn nomojn por “Zoom” kiel “zomo”, “zumo” kaj aliaj.)
“Jitsi” estas atingebla sistemo por ret-kongreso same kiel “Zoom”. Sed ĝia uzkosto estas nul kaj ne necesas instali specialajn aplikajn programojn. (Oni povas utiligi ĝin per nur retumilo.) (*Se vi partoprenas per saĝtelefono, ni rekomendas instali la aplikaĵon de “Jitsi”.)
Do en ĉi-foja kongreso ni uzos “Zoom”, jam alkutimigita por multaj, kaj “Jitsi”, per kiu oni povas pli facile okazigi la retajn kongresojn.

Vi povas partopreni per “Zoom” kaj “Jitsi” uzante saĝtelefonon kaj tabulkomputilon (iPad kaj aliaj), se vi toleras malgrandecon de la ekrano. Sed ni rekomendas utiligi la komputilon kun certa kvalito kaj granda ekrano por komforta partopreno.

La ĉambro ”Zamenhof” (Zoom 1)

La ĉambro estas reta kongresejo havanta kapaciton ĝis kelkcent homoj per “Zoom”. Ĉefe en la ĉambro oni disdonos programerojn kaj eventojn, en kiuj multaj partoprenos kiel inaŭguro, ferma ceremonio, prelegoj, koncertoj kaj aliaj. (Principe uzlingvo estas Esperanto.)
Povas esti, ke oni asignas la reĝimon “Webinar (Retejan seminarion)” en programero, en kiu multaj partoprenas. En la okazo rajtas paroli nur prezidanto, preleganto kaj aliaj.

La ĉambro ”Hodler” (Zoom 2)

La ĉambron oni uzas kiel normala ret-kongresejo per “Zoom”. En ĉi kongreso la ĉambro “Zoom 2” estas por relative etskalaj prelegoj, ĝenerala kunveno de JEI-anoj, publikigo de la esplorado kaj aliaj. (Principe oni metas japanlingvajn programerojn en la ĉambro.)

La ĉambroj por fakaj kunsidoj (“Jitsi” estas uzata)

La ĉambro estas por fakaj kunsidejoj per la sistemo “Jitsi”.

La Babilejoj

Tiuj estas retaj babilejoj utiligantaj retkunvenan sistemon “Jitsi”. Ni aranĝos tri ejojn “Babilejo 1, Babilejo 2 kaj Babilejo 3”. Ekde la 18a(sabato) ĝis la 20a(lundo), la ejoj malfermiĝos dum la kongreso.
Diversaj gastoj estas invititaj kaj ĉeestos en la babilejo. “Babilejo 1” estas la babilejo kun gastoj.

Aliaj kunsidejoj (Kelkaj fakkunsidoj)

Povas esti, ke oni uzos ne la supremenciitajn retĉambrojn, sed aliajn ret-kunsidejojn, kiujn la ĉeforganizantoj de la fakkunsidoj aranĝos.

Scroll to top